Kenalan

Jumaat, April 13, 2012

Komunisme BerTUHANkan Material
Komunisme diasaskan oleh Karl Marx yang dilahirkan di Jerman yang kemudiannya berkembang pesat di Rusia sebelum merebak ke seluruh dunia. Komunisme juga sering kali dikaitkan dengan perancangan dan agenda yahudi untuk mengembangkan dominasi bangsa Yahudi ke seluruh dunia melalui agenda pengusiran Yahudi oleh tentera Nazi ke seluruh dunia. Lebih-lebih lagi Karl Marx sebenarnya cucu kepada rabi Yahudi terkenal yang bernama Murdikhai Marx. Komunisme merupakan satu ideologi anti ketuhanan yang memerangi sebarang bentuk dan amalan-amalan kegamaan melalui corak pemerintahan diktator dan kuku besi  

Antara idealisme komunis ialah :
 1. Menafi dan melarang rakyatnya menganut agama.
 2. Memerangi pemilikan harta individu dan hak warisan.
 3. Memerintah negara melalui dasar tertutup dan kuku besi.
 4. Mengamalkan dasar Kerajaan adalah Parti dan Parti adalah Kerajaan.
 5. Mementingkan hasil produktiviti dan material dalam membangunkan ekonomi.
 6. Mengingkari dan menentang hubungan institusi kekeluargaan.
 7. Menentang segala bentuk amalan agama.
 8. Menafikan kewujudan hari Pembalasan dan Akhirat.
 9. Mendakwa bahawa al-Qur'an dibuat pada zaman khalifah Uthman bin Affan.

Wahabi Antara Dakwah Salafiyah dan Bid'ahWahabi merupakan satu isu dan polemik yang agak panas dalam negara kita. Ada yang bersetuju namun ada juga yang menentang keras. Satu fahaman yang bersusur galur daripada tindakan drastik Muhammad bin Abdul Wahab al-Nejedi dalam membenteras perkara-perkara khurafat pada zamannya.  Lebih dikenali sebagai Syeikh Abdul Wahab dan bermazhab Hanbali. Namun di atas keinginan kuat untuk membuka kembali pintu ijtihad yang ditutup kemas oleh para ulama sejak kejatuhan kota Baghdad, Syeikh Abdul Wahab seringkali mengeluarkan pandangan yang berbeza dengan Imam Ahmad bin Hanbal sehingga dianggap sebagai pengasas mazhab Wahabiyah.

Wahabiyah juga seringkali dibahagikan kepada Wahabi Qadim dan Wahabi Jadid. Wahabi Qadim dirujuk kepada tindakan Syeikh Abdul Wahab dan penyokongnya yang ingin membersihkan akidah umat Islam daripada kesyirikan dan perkara khurafat yang tersebar luas dalam golongan umat Islam ketika itu. Manakala Wahabi Jadid pula dirujuk kepada pendokong fahaman Wahabi masa kini ingin melaksanakan perkara yang sama walaupun tidak disukai oleh sesetengah masyarakat Islam lain kerana tindakan anti amalan bid'ah sama ada bid'ah dhalalah mahupun bid'ah hasanah serta juga sikap bertaklid membuta-tuli yang agak keras.

Antara pemikiran wahabi ialah :
 1. Mendokong akidah Salafiyah dengan mengembalikan pemahaman tauhid yang asal dan menolak selainnya.
 2. Memusatkan pemahaman berteraskan tauhid ubudiyah dan menjauhi taghut.
 3. Mengembalikan kefardhuan berjihad secara drastik dan keras bagi melawan amalan-amalan syirik dan khurafat.
 4. Melarang sama sekali segala bentuk bid'ah sama ada membina kubur, ziarah kubur, talkin, tirai dan pelbagai amalan lain dalam ibadah.
 5. Menentang keras amalan tarekat-tarekat sufi yang dianggap menyeleweng.
 6. Menentang sikap bertaklid buta dan membicarakan mengenai ilmu ketuhanan (Allah) tanpa ilmu yang jelas.

Freudisme Kegilaan Kehidupan SeksualSigmund Freud merupakan anak jati yahudi Chekoslovakia yang bersusur galur antara German dan Rusia yang merupakan pakar rujukan dalam bidang psikologi, kaunseling dan kejiwaan. Terkenal dengan seorang aties yang anti ketuhanan, namun hidupnya amat mengkagumi amalan keyahudian. Ideologi Freudisme amat jelas mementingkan keseronokan seksualisme sebagai matlamat dan tatacara hidup. Baginya, menolak hubungan seksualiti sebelum perkahwinan seolah-olah menafikan hak keinginan semulajadi kelahiran manusia. Hidup ini sebagai satu keseronokan dan kepuasan seksual dari sejak lahir, alam mimpi hingga ke saat kematian.


Antara idealisme freudisme ialah :
 1. Bapa / lelaki merupakan tuhan yang memiliki setiap wanita yang ada di sekelilingya.
 2. Anak-anak menghisap jari, mengigit, menyusu, buang air besar dan kecil sebagai bentuk kepuasan seks.
 3. Allah adalah nama ganti kepada Bapa yang sebenarnya Bapa yang Agung.
 4. Keperawanan akan membawa masalah dan manusia dilarang menjaganya.
 5. Menyembuh dan mengubati masalah keluhuran jiwa melalui dorongan seks.
 6. Melakukan kesalahan adalah merupakan tindakan semulajadi manusia dan tidak ada apa-apa kesalahan yang memerlukan manusia bertaubat.
 7. Agama hanyalah merupakan satu ilusi yang tiada asasnya. 

Isnin, April 02, 2012

Contoh RPH KBSRItem 1

Item 2


Item 3Item 4Item 5
~ SeLaMaT MeNcUbA ~Sabtu, Mac 31, 2012

Kemahiran Buku IQRA' : Siri 3

Sambungan daripada siri 2. Antara kemahiran IQRA' seterusnya yang perlu dikuasai oleh murid yang perlu diberi perhatian oleh guru jQAF adalah sebagaimana berikut ;
 
KEMAHIRAN 21 - 30:

21.  Mad 'Aridh LiSukun ; Ketika wakaf huruf akhir dibaca sukun (mati), dengan panjang 2, 4, 6 
        harakat - fokus IQRA' 5 : ms 3).
22.  Mad Iwad ; Wakaf pada huruf tanwin di atas, dihilangkan satu baris dan dibaca dengan panjang 2 
        harakat - fokus IQRA' 5 : ms 6)
23.  Wakaf Pada Ta' Marbutah ; Apabila diwakaf pada ta' marbutah, ia ditukar menjadi ha' sakinah 
        - fokus IQRA' 5 : ms 7)
24.  Mad Jaiz ; Tanda panjang lebih 2 harakat dan wau yang dianggap tiada pada bacaan  - fokus IQRA' 
        5 : ms 9)
25.  Nun dan Mim Wajibal-Ghunnah ; Nun atau Mim syaddah hendaklah didengung dengan kadar 2 
        harakat - fokus IQRA' 5 : ms 10)
26.  Idgham Maal Ghunnah ; Nun Mati atau Tanwin bertemu dengan Nun dan Mim Syaddah - fokus 
       IQRA' 5 : ms 11)
27.  Alif Lam Syamsiah ; Apabila dibaca dengan huruf sebelumnya, alif dan lam tiada pada bacaan - 
       fokus IQRA' 5 : ms 12)
28.  Huruf Bertasydid ; Hendaklah ditekankan bacaannya - fokus IQRA' 5 : ms 14)
29.  Ikhfa; Syafawi ; Mim Sakinah bertemu dengan Ba - fokus IQRA' 5 : ms 19)
30.  Bacaan Allah Tebal ; Apabila sebelumnya berbaris fathah atau dhammah hendaklah dibaca tebal - 
       fokus IQRA' 5 : ms 22)
 
[~ bersambung di siri keempat.]
Insy@@llah.. Mog@ Berjay@@@@..........

TAJUK 4 PIM3104 PPG KDRI

Tajuk 4 ; Aplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Akidah Tahun 1 hingga 6 .


4.0 SINOPSIS


Dalam bahagian ini akan mengaplikasi strategi dan kaedah yang akan digunakan dalam Pendidikan Akidah Sekolah Rendah (PIM3104).


4.1 HASIL PEMBELAJARAN


Melalui pengajian bahagian ini, diharapkan para pelajar akan dapat menguasai beberapa perkara seperti berikut ;
 1. Menguasai strategi dan kaedah yang digunakan dalam Pendidikan Akidah Sekolah Rendah. 
 2. Menyenarai dan menghuraikan strategi dan kaedah yang sesuai.
 3. Merancang dan membina langkah-langkah pengajaran yang sesuai dengan kaedah yang dipilih..


4.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK


Merancang, menganalisis dan menghuraikan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik yang ingin digunakan.Kaedah ; 

Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif penyampaian yang tersusun.
 1. Menurut Mok Song Sang: Satu ciri tindakan yang sistematik dengan tujuan 
  mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek.
 2. Kaedah merupakan satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik.
 3. Ia merupakan langkah-langkah atau peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan berurutan bagi mencapai objektif P & P.
 4. Hassan Langgulung: Kaedah bermaksud jalan untuk mencapai tujuan.
   
 
Antara kaedah yang biasa digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran Aqidah sebagaimana berikut ;


Contoh aplikasi kaedah Bercerita :
 1. Wujudkan suasana yang sesuai
 2. Bahan-bahan bantu seperti gambar, kad, cd dan lain-lain boleh digunakan sebagai bahan sokongan untuk menyeronokkan murid
 3. Pilih tajuk cerita yang sesuai dengan minat serta kemampuan akal murid
 4. Cuba ingat isi cerita
 5. Semasa bercerita pastikan keadaan tubuh badan dalam kedudukan tenang
 6. Adakan suara dan gerak-geri yang sesuai
 7. Semasa bercerita, pandang ke arah murid secara bergilir-gilir
 8. Adakan variasi rangsangan dan bersoal jawab untuk mengekalkan minat murid
 9. Benarkan murid mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan dari semasa ke semasa


 Contoh aplikasi kaedah Penyelesaian Masalah :

 1. Dedahkan murid kepada beberapa masalah yang hampir sama
 2. Pastikan aras kesukaran masalah yang seterusnya sesuai dengan kemahiran dan kebolehan murid
 3. Masalah itu perlu dianggap penting oleh murid
 4. Guru membantu murid mengenali sesuatu masalah
 5. Tentukan bahan rujukan mencukupi bagi kegunaan murid


~ SeMoGa BeRjAyA ~

Jumaat, Mac 30, 2012

Fahaman Qadariah Muncul Kerana Salah Faham Konsep Beriman Dengan Qada' dan QadarFahaman Qadariah lahir berteraskan kepada fahaman mengenai sifat Qudrat. Golongan ini mempercayai bahawa segala segala perbuatan manusia sama ada baik mahupun buruk lahir daripada usaha manusia itu sendiri tanpa sedikit pun campur tangan dan kaitan dengan Allah Taala.

Ma'abad bin Khalid al-Juhani dianggap orang yang pertama menyebarkan fahaman ini. Beliau merupakan seorang tabi'in yang dipercayai, namun akhirnya terpesong kerana terlalu banyak membicarakan persoalan mengenai qada' dan qadar. 

Antara kepercayaan Qadariah ;
 1. Fahaman Qadariah al-Khatibiah mempercayai alam ini diciptakan oleh Allah dan Rahmatullah (Nabi Isa a.s.).
 2. Setiap umat ada rasul masing-masing daripada kalangan mereka.
 3. Mempercayai tanasukh arwah iaitu perpindahan roh kepada jasad lain.
 4. Bertuhankan Nabi Isa a.s. sebagai anak Allah.

Ajaran Qadiyani Bertunjangkan BaratAjaran Qadiyani bertitik tolak daripada sebuah gerakan yang diasaskan oleh Mirza Ghulan Ahmad al-Qadiyani (m.1908M) pada tahun 1900M. Berwadahkan majalah al-Adyan  yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, ajaran Qadiyani mula memainkan peranan untuk menghasut orang Islam agar menjauhi ajaran agama khususnya jihad. Beriman kepada kitab al-Mubin (Kitab Yang Jelas) dan menunaikan haji di Qadiyan. Terlalu taksub kepada Inggeris sehingga mengganggap orang Inggeris sebagai para wali dan juga Tuhan itu berasal daripada orang Inggeris.
 
Antara kepercayaan mereka ialah ;
 1. Menyakini bahawa Tuhan itu berpuasa, solat, tidur, terjaga dan sebagainya.
 2. Mempercayai bahawa kenabian tidak berakhir dengan khatimul anbia Nabi Muhammad saw.
 3. Jibrail a.s menurunkan wahyu kepada Ghulam.
 4. Setiap muslim adalah kafir sehinggalah mereka menganut Qadiyani.
 5. Menghalalkan segala perkara yang memabukkan termasuk arak.

Selasa, Mac 20, 2012

TAJUK 3 PIM3104 PPG KDRI

Tajuk 3 ; Analisis Huraian Sukatan  Pelajaran Akidah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sek Rendah Tahun 1-6 .

3.0 SINOPSIS

Dalam bahagian ini akan menganalisis huraian sukatan bagi tajuk-tajuk Pendidikan Akidah Sekolah Rendah (PIM3104) yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.


3.1 HASIL PEMBELAJARAN

Melalui pengajian bahagian ini, diharapkan para pelajar akan dapat menguasai beberapa perkara seperti berikut ;
 1. Menguasai dan menerangkan aras-aras (KBSR) dan objektif (KSSR) Pendidikan Akidah yang akan dicapai oleh murid Sekolah Rendah. 
 2. Menyenarai dan menghuraikan HSP Pendidikan Akidah dengan baik.
 3. Menguasai dan menjelaskan langkah-langkah dan aktiviti pengajaran bagi setiap tajuk Pendidikan Akidah dengan baik.

3.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Berdasarkan Sukatan Pelajaran bagi Aqidah Tahun 3 hingga 6 (KBSR) ataupun Dokumen Standard Kurikulum (DSK) bagi Aqidah Tahun 1 dan 2, And@ diminta menganalisis dan menghuraikan aras-aras dan standard/ objektif yang ingin dicapai.

Setelah mengenalpasti aras ataupun standard kandungan, standard pengetahuan dan objektif  tersebut. And@ dikehendaki memilih dan menulis  aras/ objektif dengan tepat sebelum dibentangkan.

Contoh :

Langkah 1;
Kenalpasti tajuk-tajuk Aqidah dalam HSP atau RPT KSSR.

  
Tahun 1 Tajuk : Beriman Kepada Allah

 

Langkah 2;
Kenalpasti Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Objektif/ Aras bagi tajuk-tajuk Aqidah tahun 1 hingga 6.


Contoh DSK Tahun 1 :Contoh HSP Tahun 3 :
Langkah 3;
 Memilih dan menganalisis kembali berdasarkan perbincangan dengan pensyarah.

Langkah 4 ;
Merangka dan merancang langkah-langkah/ aktiviti pengajaran yang bersesuaian dalam kumpulan masing-masing.

Sabtu, Mac 10, 2012

Tajuk 2 PIM3104 PPG KDRI

2.0 SINOPSIS

Dalam bahagian ini akan membincangkan tajuk-tajuk Pendidikan Akidah Sekolah Rendah (PIM3104) yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.


2.1 HASIL PEMBELAJARAN

Melalui pengajian bahagian ini, diharapkan para pelajar akan dapat menguasai beberapa perkara seperti berikut ;
 1. Menguasai dan menerangkan tajuk-tajuk Pendidikan Akidah yang akan dipelajari oleh murid Sekolah Rendah. 
 2. Menyenarai dan menjelaskan pembahagian tajuk-tajuk Pendidikan Akidah dengan baik.
 3. Menguasai dan menjelaskan isi-isi dan kandungan setiap tajuk Pendidikan Akidah dengan baik.

2.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Antara tajuk-tajuk Pendidikan Akidah adalah seperti berikut:

Sukatan Akidah KBSR ;
Bagi Tahun 1 dan 2, tajuk-tajuk Pendidikan Akidah perlu merujuk kepada Dokumen Standard Kandungan (DSK) Pendidikan Islam Tahun 1 dan 2 yang berasaskan KSSR.


Tajuk Akidah Tahun 1 hingga Tahun 6


Tajuk Akidah Tahun 1 KSSR ;


Tahun 2 KSSR :

~ BELUM DIPEROLEHI ~


BUKU TEKS Tahun 3 KBSR :
BUKU TEKS Tahun 4 KBSR :
BUKU TEKS Tahun 5 KBSR :
BUKU TEKS Tahun 6 KBSR :


Perbincangan lebih menjurus kepada mengenalpasti dan mencerakinkan tajuk-tajuk dan isi kandungan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran dan Dokumen Standard Kandungan yang diinterpretasikan di dalam buku teks Tahun 1 hingga Tahun 6.

~ Selamat MembacA ~


Isnin, Mac 05, 2012

Kemahiran Buku IQRA' : Siri 2

Sambungan daripada siri 1. Antara kemahiran IQRA' seterusnya yang perlu dikuasai oleh murid yang perlu diberi perhatian oleh guru jQAF adalah sebagaimana berikut ;
 
KEMAHIRAN 11 - 20:

11.  Alif Tidak Dibaca (huruf alif yang tidak dibunyikan pada bacaan - fokus IQRA' 3 : ms 18).
12.  Bacaan Panjang Pada huruf Ha' Dhammah (bezakan bunyi dengan sebutan makhraj yang betul -
       fokus IQRA' 3 : ms 19).
13.  Tanwin/ Berbaris Dua Diatas (hendaklah dibaca pendek dan alif dianggap tidak ada -
       fokus IQRA' 4 : ms 1).
14.  Tanwin Penuh/ Baris Dua Dibawah  (dibunyikan tanwin dengan sepenuhnya -  fokus IQRA' 4 :
       ms 3).
15.  Baris Dua Dihadapan (dibunyikan tanwin dengan sepenuhnya -  fokus IQRA' 4 : ms 4).
16.  Bunyi Mim Sukun (dibaca dengan mematikan sebutan huruf mim seraya menutup mulut melalui
       kaedah musyafahah -  fokus IQRA' 4 : ms 11).
17.  Nun Sukun/ Izhar Halqi (dibaca tanpa dengung - fokus IQRA' 4 : ms 14).
18.  Huruf Qalqalah (memperdengarkan bacaan huruf qalqalah dengan bunyi detakan yang kuat -
       fokus IQRA' 4 : ms 16).
19.  Bunyi Makhraj dan Sifat Huruf (membezakan bunyi huruf yang sama sifat dan makhraj - fokus
       IQRA' 4 : ms 21).
20.  Alif Lam Qamariah (bacaan dengan mematikan huruf Lam dan tidak dibunyikan huruf alif      
       sebelum Lam [bacaan alif tidak berfungsi apabila dibaca wasal] -  fokus IQRA' 5 : ms 1).


[~ bersambung di siri ketiga.]
Insy@@llah.. Mog@ Berjay@@@@..........

Sabtu, Mac 03, 2012

Kemahiran Buku IQRA' : Siri 1

Terdapat 41 kemahiran Buku IQRA' yang perlu dikuasai pelajar. Sekiranya murid-murid dapat menguasai kemahiran tersebut, insyaallah lebih mudah guru membimbing mereka membaca al-Qur'an dengan lebih tepat.

Kenalilah dan beri penekanan sewajarnya agar anda tidak perlu membazir masa yang begitu bermakna buat merek@ dan @ND@... Moga program 6 Bulan Khatam al-Qur'an menjadi suatu realiti... khususnya buat anak didik j-QAF..

KEMAHIRAN 1 - 10:
 1. Menyebut Huruf Tunggal (menyebut huruf pendek satu persatu tanpa mad - fokus IQRA' 1 : ms 27.
 2. Huruf Hampir Persamaan Bunyi (bezakan bunyi dengan sebutan makhraj yang betul - fokus IQRA' 1 : ms 30).
 3. Huruf Bersambung (membaca huruf sambung secara putus-putus - fokus IQRA' 2 : ms 1).
 4. Bacaan Panjang / Mad Asli (membaca panjang 2 harakat alif maddah -  fokus IQRA' 2 : ms 14).
 5. Perbezaan Tanda Mad Asli (membezakan tanda mad namun bacaan tetap sama - fokus IQRA' 2 : ms 21).
 6. Huruf Berbaris Kasrah (dibaca putus-putus, pendek dan tidak boleh dipanjangkan -  fokus IQRA' 3 : ms 1).  
 7. Bacaan PanjAng Huruf Mad "ya"  (mesti tepat bacaan panjang pendek - fokus IQRA' 3 : ms 6).
 8. Bacaan Panjang  Mad Silah Ha' Kasrah (huruf kasrah diikuti dengan dhamir - fokus IQRA' 3 : ms 8).
 9. Bacaan Dhammah (disebut dengan memucungkan mulut - fokus IQRA' 3 : ms 14).  
 10. Bacaan Panjang Huruf Mad 'wau' (bacaan panjang huruf mad yang diikuti dengan wau -  fokus IQRA' 3 : ms 17). 
[~ bersambung di siri kedua.]
Insyaallah.. Selamat MencubA................

Sesi Penyeliaan Praktikum Kali 4

Sesi Penyeliaan Praktikum 4 lebih menjurus kepada ;
 1. Pemerhatian terhadap penambahbaikan teguran praktikum kali 1.
 2. Pemerhatian terhadap penambahbaikan teguran praktikum kali 2.
 3. Pemerhatian terhadap penambahbaikan teguran praktikum kali 3.

Pemerhatian ;
 • Koleksi BBM.
 • Semakan akhir Buku Rekod (pastikan GB tandatangan setiap minggu).
 • Semakan akhir Folio (jurnal, refleksi keseluruhan, semua laporan ditandatangan dan sebagainya).
 • Hubungan, kerjasama dan sumbangan di sekolah.

~ Selamat Berjaya ~

Sesi Penyeliaan Praktikum kali 3

Sesi Penyeliaan Praktikum 3 lebih menjurus kepada ;
 1. Pemerhatian terhadap penambahbaikan teguran praktikum kali 1.
 2. Pemerhatian terhadap penambahbaikan teguran praktikum kali 2.

Fokus bimbingan ;
 • Pengurusan masa.
 • Kemahiran Ilustrasi dan ICT.
 • Kemahiran variasi rangsangan.
 • Aktiviti pengayaan dan pengukuhan.

~ Selamat Berjaya ~

Rabu, Februari 29, 2012

Pluralisme Menongkah Kesyirikan Illahi

Pluralisme atau dengan lain perkataan semua agama itu sama. Semua agama di dunia ini membawa kepada kebaikan dan bermatlamatkan kepada kebahagiaan. Justeru, semua agama itu dianggap sama dan semuanya daripada Tuhan. Akhirnya manusia kian bebas, kian berani untuk menyamakan Tuhan - God - Allah. Sehingga isu pengantian istilah penggunaan God kepada Allah pernah mengegarkan umat Islam di dalam negara ini.

Falsafah pemikiran pluralisme sebenarnya berpunca daripada ketidakinginan untuk beragama. Lalu mengambil jalan ringkas dengan cara yang lembut sebagai Agama Itu Sama. Namun hakikat sebenarnya golongan ini menolak agama dengan cara mengamalkan apa saja yang mereka suka dan buang apa yang tidak sejiwa dengan mereka. 

Bermula di Barat, ideal Pluralisme mula lahir apabila para intelektual seperti Nicolai Copenicus, Galiloo Galilee dan rakan seangkatannya mula menerbitkan buku dan risalah menentang fatwa-fatwa dan atonomi kegerejaan. Akhirnya, akibat daripada desakan yang cukup hebat, agama mula dibenci dan diragui. Agama dikatakan perlu mengikuti perubahan zaman dan bukan sebaliknya; zaman yang sepatutnya selari dengan agama. Kitab agama perlu dinilai semula, pemikiran itu relatif dan manusia berhak untuk menafsirkan agama berdasarkan kefahaman masing-masing dan akhirnya menimbulkan pemprotesan yang amat kuat hingga melahirkan mazhab protestan dalam agama kristian.

Apabila W.C.Smith melancarkan "Universal Theology of Religion" dengan didokongi oleh ahli falsafah barat yang lain seperti Rene Descartes, Immanuel Kent, Auguste Comte, John Stuart Mill dan sebagainya sebagai pelopor kepada teori kemoralan baru telah menyebabkan masyarakat dunia terpesona dengan idealisme tersebut.  Dengan menyamakan semua agama, maka manusia tidak lagi memerlukan agama itu sendiri. Kerana masing-masing akan berfikiran semuanya betul asalkan akal mereka mengatakan ianya baik.

Sedangkan Islam memberikan saranan yang amat berbeza. Umat Islam dikehendaki masuk ke dalam agamanya dengan sepenuhnya sebagaimana firman Allah :


Apa akan berlaku jika disamakan Tuhan - God - Allah ??? Maka masyakat terkemudian akan berada dalam dilema, kebingungan dan kekeliruan apabila memahami dan menafsirkan konsep trinity dalam kristian serta trimurti dalam hindu. Kerana itu, amat benarlah friman Allah yang menyatakan sesungguhnya agama yang sebenarnya di sisi Allah itu hanya Islam. Pluralisme itu sebenarnya hanya membawa manusia ke arah kesyirikan dan kesesatan yang nyata.

Idealisme Muktazilah Menjauhi Ajaran Rasulullah SAW"Free Will and Free Act". Itulah gelaran yang sering dilabel kepada golongan muktazilah. Suatu tika, pemikiran tersebut tidak mendapat sambutan dan simpati daripada masyarakat muslimin. Namun kini, ianya begitu digemari oleh masyarakat moden yang amat mementing status "new and up to date". Pemikiran yang diasaskan oleh Wasil bin Ata' pada kurun ke 8M (2H) di Basrah, Iraq akibat daripada perselisihan padangan mengenai permasalahan Manzilah baina al-Manzilatain yang akhirnya melahirkan Ahl at-Tauhid wal al-'Adl (Golongan Tauhid dan Keadilan Tuhan). Bahkan mazhab ini pernah menawan hati Khalifah al-Ma'mun pada era Dinasti Abasiyah sehingga menjadikannya sebagai mazhab rasmi negara.

Teras dan wadah pemikiran mereka bertonggakkan sistem Islam itu hendaklah dijalankan dengans andaran akal. Impaknya, amalan dan pemikiran mereka begitu terkesan dan turut dipengaruhi dengan falsafah Yunani serta Hellenistik. Justeru, golongan ini amat mementingkan dalil-dalil akliah dalam memberikan pandangan mengenai Islam sehingga mereka kelihatan lebih rasional dan realistik.

Antara idealisme Muktazilah ialah ;
 1.  Menyamakan sifat dan zat Allah di dalam konsep Tauhid. 
 2. Al-Qur'an itu makhluk Allah dan bukannya bersifat Qadim
 3. Manusia tidak mampu melihat Allah di akhirat kelak.
 4. Muslim yang melakukan dosa besar bukannya mukmin dan bukan kafir.
 5. Konsep 'amr ma'ruf wa nahi munkar' berdasarkan urutan hati, lidah tangan dan akhirnya pedang.

Isnin, Februari 13, 2012

Sesi Penyeliaan Praktikum kali 2

Sesi Penyeliaan Praktikum 2 lebih menjurus kepada ;
 • Pemerhatian terhadap penambahbaikan teguran praktikum kali 1.
 • Fokus bimbingan ;
 1. Aplikasi kaedah yang digunakan. Pastikan kaedah yang diaplikasi betul2 dikuasai oleh guru.
 2. Pengurusan sumber BBM, papan putih dan  aktiviti pengajaran.
 3. Teknik kawalan dan pengurusan murid.
 4. Penerapan nilai murni.

Pastikan bagi setiap langkah menggunakan sumber BBM, kaedah pengajaran dan penerapan nilai yang berbeza.
~ Selamat Berjaya ~

Khamis, Februari 02, 2012

Contoh RPH B.Arab KSSR : Utk Tahun 1 dan 2 Sesi Praktikum IPGKDRI


خطة التدريس اليومية
لمادة اللغة العربية الاتصالية
اسم الطالب   :
رقم البطاقة الشخصية :
اليوم/التاريخ    :  يوم الأحد 2 يناير 2012
الصف         : 1 موليا
عدد التلاميذ   :  ثلاثون شخصا
المادة           : اللغة العربية الاتصالية
الموضوع               : الحروف الهجائية (أنا والحروف)
معيار المحتوى   :2 . التمييز بين أصوات الحروف الهجائية
                          7. نطق أصوات الحروف الهجائية السهلة
                          11. نطق أصوات الحروف الهجائية
معيار التعلم    : 2.1. القدرة على التمييز بين أصوات الحروف المختلفة المسموعة
                           2.2. القدرة على التمييز بين أصوات الحروف المختلفة المسموعة عن                                طريق الأنشطة المتنوعة المشوقة
7.1   . القدرة على ترديد أصوات الحروف المختلفة
11.2   . القدرة على قراءة الحروف الهجائية (ا-ي) التركيز على الحروف الآتية
         (م،ب،ت،ا، ج،د،ك،ن) 
المعلومات السابقة:  تعلم التلاميذ الحروف المقررة من مادة تلاوة القرآن الكريم
 نتاج التعلم     :  في نهاية التعليم والتعلم يتمكن التلاميذ من :
                        المستوى الأول:
                        ترديد أصوات ثمانية أحرف ترديدا صحيحا 
                        المستوى الثاني :
                        نطق ثمانية أحرف نطقا صحيحا
                        المستوى الثالث :
                        قراءة خمس كلمات قراءة صحيحة
التركيز على المهارة   :  مهارة الاستماع
اندماج المهارات             :  مهارتا الكلام والقراءة
الربط بالمواد الأخرى :  الرياضيات و جاوي
القيم الأخلاقية     :  الصبر والإتقان والتعاون
مهارة التفكير      :  التوفيق والترتيب
الوسائل المعينة      :  بطاقات الكلمات، بطاقات الحروف، الحاسوب،      الملاحظة
الأنشطة التعليمية والتعلمية
المحتوى
الخطوات/ الزمن

يطلب رئيس الفصل قراءة الدعاء وأما التلاميذ الآخرون فيتبعون قراءته
التحية
بسم الله ...
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا .....
المقدمة
(دقيقتان)

- الملاحظة
- يعرض المدرس الحروف عبر الحاسب
- يوجه المدرس أسئلة المناقشة
- يلقي التلاميذ أجوبتهم
- يربط المدرس من أجوبة التلاميذ بالموضوع في هذه الحصة
 الحروف :
M,B,T,A,J.D,K,N
المدرس: انطق تلك الحروف
التلميذ: ( ينطقون )
المدرس: ما الحروف المتشابهة في اللغة العربية بالحروف اللاتينية أعلاه

التمهيدية
(ثلاث دقائق)
الوسائل المعينة:
بطاقة الكلمات

-التحليل

- ينطق المدرس الحروف أمام الفصل
- يعيد التلاميذ نطق المدرس
- ينطق المدرس الحروف المركزة ثلاث مرات
- يكرر التلاميذ الحروف المسموعة جماعيا وفئويا وفرديا
- يصحح المدرس الأخطاء في نطق التلاميذ


نطق الأحرف الهجائية
( ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ...م..لا..ء.ي )

ترديد أصوات الحروف
(م،ب،ت،ا، ج،د،ك،ن) 

الخطوة الأولى
( ست دقائق)
الوسائل المعينة:
بطاقات الكلمات، الحاسوب
- مرحلة التفكير
- توليد الأفكار
- القيام بالأداء
     - TMK
       - التقييم
- يقدم المدرس بطاقات الحروف مع النطق
- يركّز التلاميذ على الحروف المنطوقة فى بطاقة الحروف
- ينطق التلاميذ طبقا لنطق المدرس جماعيا ثلاث مرات
-  يقسم المدرس التلاميذ إلى خمس مجموعات
- يختار التلاميذ الحروف المقررة في الحاسوب
- ينطق التلاميذ نطقا فئويا ثم فرديا ثلاث مرات
- يقوم المدرس بإرشاد التلاميذ إلى المناقشة والتصحيح
نطق الحروف المركزة:
( م ، ب ، ت ، ا ، ج ،د ، ك ،ن ) 

الخطوة الثانية
(سبع دقائق)
الوسائل المعينة:
بطاقات الصور، الحاسوب
- تركيب الأفكار
- القيام بالأداء
- TMK
- الترقية والتحسين
- التقييم
- يقدّم المدرّس بطاقات الصور
- يعطي المدرس قراءة نموذجية
- يقرأ لتلاميذ جماعيا وفئويا ثلاث مرات مستعينا بالحاسوب
- يرتب التلاميذ الأحرف المقررة لتكون كلمة مطلوبة
   حسب المجموعات
- يقدم وفد من المجموعات نتائج العمل أمام زملائهم
- يصحح المدرس الأخطاء من قراءة التلاميذ

قراءة الكلمات :
مدرسة _______(صورة)
بقرة ________ (صورة)
جدة ________ (صورة)
بنت ________ (صورة)
نبات ________ (صورة)
الخطوة الثالثة
(عشر دقائق)


-الترقية والتحسين
- يطلب المدرس من التلاميذ إعادة كلمات وعبارات
- يستخلص المدرس محتوى الموضوع
- ينصح المدرس و ويمدح التلاميذ
- يعين المدرس الواجب المنزلي
- الاستعداد بموضوع جديد للحصة المقبلة
- ينسحب المدرس
التلخيص:
(م،ب،ت،ا، ج،د،ك،ن)
مدرسة ، بقرة ،جدة ،بنت ، نبات  
الخاتمة
(دقيقتان)

الملاحظة الذاتية:
                ..............................................................................
ملاحظة المعلم المساعد:
                ..............................................................................
ملاحظة المحاضر المشرف :
                ...............................................................................