Kenalan

Rabu, Februari 29, 2012

Idealisme Muktazilah Menjauhi Ajaran Rasulullah SAW"Free Will and Free Act". Itulah gelaran yang sering dilabel kepada golongan muktazilah. Suatu tika, pemikiran tersebut tidak mendapat sambutan dan simpati daripada masyarakat muslimin. Namun kini, ianya begitu digemari oleh masyarakat moden yang amat mementing status "new and up to date". Pemikiran yang diasaskan oleh Wasil bin Ata' pada kurun ke 8M (2H) di Basrah, Iraq akibat daripada perselisihan padangan mengenai permasalahan Manzilah baina al-Manzilatain yang akhirnya melahirkan Ahl at-Tauhid wal al-'Adl (Golongan Tauhid dan Keadilan Tuhan). Bahkan mazhab ini pernah menawan hati Khalifah al-Ma'mun pada era Dinasti Abasiyah sehingga menjadikannya sebagai mazhab rasmi negara.

Teras dan wadah pemikiran mereka bertonggakkan sistem Islam itu hendaklah dijalankan dengans andaran akal. Impaknya, amalan dan pemikiran mereka begitu terkesan dan turut dipengaruhi dengan falsafah Yunani serta Hellenistik. Justeru, golongan ini amat mementingkan dalil-dalil akliah dalam memberikan pandangan mengenai Islam sehingga mereka kelihatan lebih rasional dan realistik.

Antara idealisme Muktazilah ialah ;
  1.  Menyamakan sifat dan zat Allah di dalam konsep Tauhid. 
  2. Al-Qur'an itu makhluk Allah dan bukannya bersifat Qadim
  3. Manusia tidak mampu melihat Allah di akhirat kelak.
  4. Muslim yang melakukan dosa besar bukannya mukmin dan bukan kafir.
  5. Konsep 'amr ma'ruf wa nahi munkar' berdasarkan urutan hati, lidah tangan dan akhirnya pedang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan