Kenalan

Sabtu, Mac 10, 2012

Tajuk 2 PIM3104 PPG KDRI

2.0 SINOPSIS

Dalam bahagian ini akan membincangkan tajuk-tajuk Pendidikan Akidah Sekolah Rendah (PIM3104) yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.


2.1 HASIL PEMBELAJARAN

Melalui pengajian bahagian ini, diharapkan para pelajar akan dapat menguasai beberapa perkara seperti berikut ;
  1. Menguasai dan menerangkan tajuk-tajuk Pendidikan Akidah yang akan dipelajari oleh murid Sekolah Rendah. 
  2. Menyenarai dan menjelaskan pembahagian tajuk-tajuk Pendidikan Akidah dengan baik.
  3. Menguasai dan menjelaskan isi-isi dan kandungan setiap tajuk Pendidikan Akidah dengan baik.

2.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Antara tajuk-tajuk Pendidikan Akidah adalah seperti berikut:

Sukatan Akidah KBSR ;
Bagi Tahun 1 dan 2, tajuk-tajuk Pendidikan Akidah perlu merujuk kepada Dokumen Standard Kandungan (DSK) Pendidikan Islam Tahun 1 dan 2 yang berasaskan KSSR.


Tajuk Akidah Tahun 1 hingga Tahun 6


Tajuk Akidah Tahun 1 KSSR ;


Tahun 2 KSSR :

~ BELUM DIPEROLEHI ~


BUKU TEKS Tahun 3 KBSR :
BUKU TEKS Tahun 4 KBSR :
BUKU TEKS Tahun 5 KBSR :
BUKU TEKS Tahun 6 KBSR :


Perbincangan lebih menjurus kepada mengenalpasti dan mencerakinkan tajuk-tajuk dan isi kandungan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran dan Dokumen Standard Kandungan yang diinterpretasikan di dalam buku teks Tahun 1 hingga Tahun 6.

~ Selamat MembacA ~


Tiada ulasan:

Catat Ulasan