Kenalan

Ahad, Januari 15, 2012

Contoh RPH Jawi KSSR : Thn 1 dan 2 Utk Sesi Praktikum


رانخغن فغاجرن هارين فنديديقن اسلام

نام / اي سي                :  أحمد بن محمد / 121212-11-2233
تاهون/ بيلاغن موريد       : 2 فينتار /  35  اورغ
تاريخ /ماس         :  2012-1- 26   /   10.45-11.15فاضي
مات فلاجرن        : فنديديقن اسلام
بيدغ                : جاوي
تاجوق                : دوا سوكو كات تربوك دان ترتوتوف
ستندرد كاندوغن    : 6.1 (ممباخ، ممبينا دان منوليس فركاتاءن يغ ترديري درفد دوا سوكو                              كات تربوك دان ترتوتوف)
ستندرد فمبلاجرن   : 6.1.1 (ممباخ، ممبينا دان منوليس فركاتاءن يغ ترديري درفد دوا سوكو                           كات تربوك دان ترتوتوف دغن بتول)
فغتاهوان سديا ادا   : موريد تله بلاجر حروف هجائيه سماس د تاهون ساتو
 اوبجيكتيف            : (روجوع رانخغن فغاجرن تاهونن)
فداخير فغاجرن دان فمبلاجرن, موريد دافت:
1.   ممباخ دان مغيجا فركاتاءن يغ ترديري درفد دوا سوكو كات تربوك دان ترتوتوف دغن لنخر
2.   منوليس فركاتاءن يغ ترديري درفد دوا سوكو كات تربوك دان ترتوتوف دغن بتول
3.   مثاتاكن فربيداءن دانتارا دوا سوكو كات تربوك دان ترتوتوف سخارا كومفولن
فغضابوغجالينن               : اخلاق
فنرفن علمو           : بهاس ملايو، موزيك
فثرفن نيلاي         : كفاتوهن، برديسيفلين.
كماهيرن برفيكير     : ممبيذاكن سوكو كات تربوك دان ترتوتوف
باهن بنتو مغاجر    : ضامبر،بوتول ، بيلون.
اي عيم كيه         :
1.   .....
2.   .....
 
لغكه/ماس
ايسي فلاجرن
اكتيؤيتي فغاجرن دان فمبلاجرن
خاتتن
فندهولوان
(1 مينيت)باخاءن دعاء:
"اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزاءن رحمتك يا ارحم الراحمين".

ضورو دان موريد-موريد ممباخ دعاء براماي-راماي سبلوم ممولاكن فمبلاجرن.

سيت ايندوكسي
(5 مينيت)
ضامبر:
belon.jpg

botol.jpg
سؤال جواب:
1.   اف يغ كامو ليهت ؟
2.   .....
3.   .....

1.ضورو منونجوقكن ضامبر بوتول دان بيلون.
2. ضورو برسوءال جواب دغن موريد مغناءي ضامبر.
3. ضورو مغاءيتكن جوافن موريد دغن ايسي فلاجرن هاري اين : "دوا سوكو كات تربوك دان ترتوتوف"
قاعدة:
سوال جواب
فنراغن

باهن بنتو مغاجر:
1.ضامبر

لغكه 1
(8 مينيت)
كد فركاتاءن:
1.   بو – كيت
2.   تا – كوت
3.   با – كول


1.   ....
2.   ....


باهن بنتو مغاجر:
1.كاد منيلا
قاعدة:
فنراغن

لغكه 2
(6 مينيت)
 فركاتاءن:
1.   با – لم
2.   سي – كت
3.   لا – فر
1.   ....
2.   ....
باهن بنتو:
1......
قاعدة:
تونجوق خارا
لغكه 3
(7 مينيت)
فربيداءن سوكو كات تربوك دان ترتوتوف :
1.   .......
2.   .......
3.   .......
باهن بنتو مغاجر:
1....
قاعدة:
فرماءينن
فنوتوف
(3 مينيت)
1. فنوتوف كوضنيتيف1.   ضورو مرموسكن ايسي فلاجرن
2.   برسوال جواب دغن موريد.


ريفليكسي ضورو فلاتيه: ______________________________________  ________________________________________________________________________________________________________
اولاسن ضوروفبيمبيغ / فنشارح : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(روجوع دوكومين ستندرد فريستاسي)
لاتيهن
1.    توليسكن سوكو كات برإيكوت:
belon.jpg      ________ + لون         = ....................
bukit.jpg      بو +   ________        = ....................
botol.jpg     ________ + تول         = ....................
bakul.jpg      با + ________           = ....................
gajah.jpg       ________ + جه         = ....................

U.P: kesilapan ejaan tidak dapat dielakkan. Harap Maklum.

Selasa, Januari 03, 2012

RPH: Penerapan Nilai

PENERAPAN NILAI

Ramai yang terkeliru antara Penerapan Nilai dengan Penyerapan Nilai.Kerana terkeliru dengan Penyerapan Ilmu. Jadi.. tuliss betull.. betull...

Apabila memilih Penerapan Nilai, kita perlu memilih nilai yang betul, sesuai dan tepat. Berikut adalah kriteria penulisan Penerapan Nilai :
  1. Nilai BUKAN bersifat implisit (bersifat dalam/ tidak boleh diukur@ dinilai) seperti khusyuk dan sebagainya. Keterangan: kita TIDAK BOLEH menilai tahap kekhusyukan seseorang murid. Justeru pilihlah nilai yang boleh dukur/ dilihat seperti bersungguh-sungguh, kerjasama, ketaatan dan sebagainya.
Terdapat 2 cara menulis nilai yang betul, iaitu :
  1. Nilai tersebut disertakan dengan imbuhan sama ada awalan, akhiran atau kedua-duanya. Contohnya; ketaatan, kepatuhan, kecintaan dan sebagainya. Imbuhan pentingbagi menunjukkan proses PNERAPAN (frasa kerja) sedang berlaku. Sekiranya HANYA ditulis taat, cinta atau patuh adalah tidak tepat.
  2. Selain itu, nilai juga boleh disambung dengan perkataan lain bagi menunjukkan proses penerapan seperti taat kepada Allah dan Rasulullah, Cinta kepada Rasulullah dan sebagainya.
PENTING diingat.. setiap nilai yang ditulis PERLU SAMA dengan nilai yang dicatat ruang catatan. Nilai juga tidak perlu dipilih terlalu banyak. Cukup sekadar satu nilai yang berlainan dicatat bagi setiap langkah.

Insyallah.. bimbingan seterusnya akan dijelaskan dengan lebih lanjut dalam sesi praktikum... Selamat Maju Jaya.. salam hormat.

u.p. : Maklumat di atas untuk tindakan pelatih di bawah bimbingan saya sahaja. Harap maklum.