Kenalan

Isnin, Ogos 29, 2011

Kaedah Bercerita

Sebelum menggunakan Kaedah Bercerita, seorang guru sepatutnya ;
 1. mmilih cerita yang sesuai di samping mengingati isi/ jalan cerita,
 2. mewujudkan suasana yang selaras dengan isi cerita,
 3. memastikan tempat duduk sesuai,
 4. Menyediakan bahan bantu (BBM) yang berkaitan,
 5. Menyediakan set soalan yang berkaitan.
Selepas itu, barulah seoarng guru dapat melaksanakan kaedah Bercerita dengan baik apabila mengambil kira aspek-aspek berikut ;
 1. Melaksanakan set induksi/ permulaan cerita yang menarik.
 2. Menggunakan nada suara dan gaya yang sesuai.
 3. Memastikan kontak mata guru - murid berlaku.
 4. Gunakan bahasa yang menarik dan mudah difahami.
 5. Gaya isyarat badan sesuai dengan jalan cerita.
 6. Menerapkan nilai-nilai murni dalam penceritaan.
 7. Libatkan murid jika sesuai/ perlu.
Selepas Bercerita, guru bolehlah melaksanakan aktiviti susulan yang sesuai dan menyoal isi serta pengajaran cerita.

1 ulasan: