Kenalan

Isnin, Ogos 22, 2011

Keluarga Rasulullah s.a.w.

Sebelah Bapa :
Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah.


Nenek Sebelah Bapa :
Fatimah binti Umar

Sebelah Ibu :
Aminah binti Wahab binti Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah.

Nenek Sebelah Ibu :
Burrah binti Abd Uzza bin Usman bin Abdul Dar bin Qusay bin Murrah.

Isteri-Isteri :
1. Siti Khadijah binti Khuwailid r.h. 2. Aisyah binti Abu Bakar r.h. 3. Saudah binti Zam'ah r.h., 4. Hafsah binti Umar r.h. 5. Zainab binti Khuzaimah r.h.,  6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah r.h. 7. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufiyan r.h. 8. Zainab binti Jahsy r.h. 9. Maimunah binti al-Harith r.h. 10. Mariah binti Syam'un r.h. 11. Juwairiyyah binti al-Harith r.h. 12. Safiyyah binti Huyai r.h.

Anak :
1. al-Qasim r.a. 2. Abdullah r.a. 3. Ibrahim r.a. 4. Zainab r,h, 5. Ruqayyah r.h. 6. Ummi Kalthum r.h. 7. Fatimah  r.h.

Cucu :
1. Hassan r.a. 2. Hussin r.a. 3. Ali r.a. 4. Abdullah r.a. 5. Muhammad r.a. 6. Yahya r.a. 7. Umamah r.h.  8. Ruqayyah r.h. 9. Zainab r.h. 10. Ummu Kalthum r.h.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan