Kenalan

Rabu, September 28, 2011

Tamadun Menurut Sarjana Barat

1. Arnold Toynbee
Suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai 4 elemen; iaitu bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni.

2. Edward. B.Taylor (1974)
Suatu rangkaian rumit yang merangkumi aspek-aspek keilmuan, kepercayaan, kesenian, nilai-nilai moral, perundangan, tradisi, bakat dan kebolehan yang dihasilkan oleh masyarakat.

3. Will Durant
Peraturan masyarakat yang dapat membantu meningkatkan pengeluaran kebudayaan dan ia merangkumi 4 elemen; iaitu sumber ekonomi, sistem politik, tradisi moral dan kesenian.

4. J.K. Fiebleman
Kepandaian mengeksplotasi material oleh masyarakat.

5. Max Weber
Kebudayaan kebendaan.

6. Edward Sullivian
Muslim civilization was the product of muslim religion.

7. Oswald Spengler
Tamadun barat lebih mementingkan kebendaan, kerana kebendaan itu membawa kepada kemajuan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan