Kenalan

Rabu, September 28, 2011

Tamadun Menurut Sarjana Islam

1. Ibn Khaldun (m.1406)
Kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan, keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh  mempertingkatkan kualiti.

2. Sayyid Qutb (1966)
Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah, serta bercirikan nilai-nilai murni Islam.

 3. Said Hawa (1989)
Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya relevan dengan kebudayaan itu manakala Tamadun Jahiliyyah ialah segala kemajuan yang dijelmakan dalam bentuk kebendaan dengan tidak mengambil kira aspek kerohanian dan moral.

4. Umar Audah al-Khatib
Himpunan ilmu pengetahuan, syariat, peraturan tradisi dan moral yang menunjukkan keadaan pemikiran, ekonomi,akhlak, politik, kesenian dan seluruh kehidupan kebendaan dan kerohanian dalam sesuatu sejarah. 
5. Muhammad Rasyid Redha
Agama adalah asas tamadun. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan pegangan agama atau sebaliknya.
 
6. Muhammad al-Bahiy
Keseluruhan penghasilan atau produktiviti yang mengambarkan nilai keperibadian manusia sama ada berbentuk falsafah, pengetahuan, kesenian, politik kesusasteraan dan lain-lain.

7. Al-Syirazi
Perbincangan tentang sesuatu kekuasaan, kehebatan, kemakmuran dan kemajuan sesuatu bangsa dan pemerintahan yang menjurus kepada perbahasan mengenai sejarah keilmuan, peradaban kemajuan industri dan pembangunan ekonomi sesuatu Negara.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan