Kenalan

Selasa, Oktober 01, 2013

Beza1 Sunni-Syia : Kitab Utama Hadith RasulullahRamai yang beranggapan bahawa hadith-hadith yang digunapakai oleh pengikut Ahlu Sunnah wal Jammah juga digunakan oleh pengikut mazhab yang lain. Sedangkan bagi mazhab Syiah, mereka memiliki kitab hadith yang tersendiri sebagai rujukan utama selepas al-Qur'an.
 
Kitab rujukan utama dalam bidang hadis menurut Sunni :

Kitab rujukan hadith bagi golongan Sunni lebih dikenali sebagai Sunan Sittah iaitu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmizi, Sunan Nasaei dan Sunan Ibnu Majah. 

SAHIH BUKHARI

SAHIH MUSLIM

SUNAN ABI DAUD

SUNAN AT-TIRMIZI
SUNAN IBN MAJAH

SUNAN NASAEI

Kitab rujukan utama dalam bidang hadis menurut Syiah :

Kitab Hadis dalam mazhab Syiah lebih dikenali sebagai al-Kutub al-Arba'ah yang digunapakai selepas al-Qur'an. Menurut Syiah, 4 kitab utama ini dianggap sebagai kitab paling berautoriti dalam bidang hadis. Kitab-kitab tersebut ialah al-Kafi fi 'ilmi al-Hadith dikarang oleh Abu Ja'far al-Kulaini (329H), Man La Yahduruh al-Faqeh yang dikarang oleh Ibn Babawaih as-Saduq al-Qummi (381H) dan al-Istibsar fi ma Ikhtilaf min al-Akhbar yang dikarang oleh Abu Ja'far al-Tusi (460H). Kitab al-Kafi karangan al-Kulaini terbahagi kepada 3 iaitu Usul al-Kafi, Furu' al-Kafi dan Raudat al-Kafi.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan